usluge

Uređaji za kompenzaciju reaktivne energije

Trošak za “prekomjernu reaktivnu energiju” na računu od Elektroprivrede se može eliminirati u potpunosti ugradnjom uređaja za kompenzaciju!

Read More