Uređaji za kompenzaciju reaktivne energije

Trošak za “prekomjernu reaktivnu energiju” na računu od Elektroprivrede se može eliminirati u potpunosti ugradnjom uređaja za kompenzaciju!

Šta je reaktivna energija?

Industrijski pogoni kao što su asinhroni motori (pumpe, kompresori, ventilatori…), transformatori, uređaji za zavarivanje i sl, za svoj rad trebaju električnu energiju koja se sastoji iz aktivne i reaktivne komponente.

Aktivna komponenta se izražava u kW i koristi se za vršenje mehaničkog rada.

Reaktivna komponenta ne vrši mehanički rad, ali je neophodna za funkciju mnogih ureñaja. Nju je moguće uzimati iz mreže (što se plaća) ali je povoljnije rješenje stvarati je na licu mjesta pomoću kondenzatorskih baterija – uređaja za kompenzaciju.

Kolike uštede su moguće?

Osnovni i najuočljiviji efekt ugradnje kompenzacije je kompletna eliminirati troškove za stavku «Prekomjerna
reaktivna energija» na računu za električnu energiju. Dodatne uštede uključuju smanjenje termičkih gubitaka u
energetskim vodovima (manje zagrijavanje), rasterećenje transformatorske stanice, manje oscilacije napona i sl.

Zašto ugrađivati kompenzaciju?

1. Ušteda novca – Elektrodistribucija naplaćuje reaktivnu energiju, čime se stimulira ugradnja uređaja za
kompenzaciju. U najvećem broju slučajeva investicija ugradnje kompenzacije se isplati već unutar 12 mjeseci
kroz smanjeni račun za električnu energiju.

2. Rasterećenje transformatora – Ugradnjom uređaja za kompenzaciju transformatorska stanica će moći prenijetiviše aktivne snage, što omogućava priključenje dodatnih potrošača bez proširenja transformatorske stanice

3. Rasterećenje kablova u pogonu – (u slučaju pojedinačne kompenzacije), čime se omogućuje priključenje novih
potrošača na postojeći razvodni sistem.

Koja oprema se ugrađuje?

Za većinu potrošača, dovoljan je uređaj za automatsku kompenzaciju (razvodni ormar s kondenzatorima, sklopnicima, osiguračima i regulatorom). Vrši se mjerenje dnevnog dijagrama potrošnje te se na osnovu toga odabire najpovoljnije rješenje (broj stepeni i snaga kondenzatora)

Ukoliko u Vašem pogonu postoje uređaji energetske elektronike (ispravljači, frekventni pretvarači, soft starteri), potrebno je ugraditi prigušnice koje će produžiti radni vijek kondenzatora i ostale opreme.

Dodatno može postojati potreba za distribuiranom ili fiksnom kompenzacijom, tiristorskim sklopnicima (ukoliko su promjene u potrošnji reaktivne energije jako brze), monofaznoj kompenzaciji i sl.

Oprema koju ugrađujemo je provjerenog kvaliteta, proizvođača Iskra – Slovenija, firme koja ima 60-godišnje iskustvo u proizvodnji opreme za kompenzaciju.

 

Odgovori