Rekonstrukcija pogona lineala bagera Marion 201M

Urađena je rekonstrukcija pogona lineala (retrofit DC pretvarača) bagera Marion 201M na PK “Grivice” RMU Banovići.

Lineal bagera se sastoji od dva motora 150kW (200HP), 500V, koji rade paralelno na uvlačenju i izvlačenju kašike, što ga čini najkompliciranijim pogonom na bageru s obzirom na stalne promjene smjera i opterećenja.

Ugradnjom suvremenih pretvarača smanjuju se dimenzije ormara, olakšava održavanje i omogućava integracija sa suvremenom opremom za nadzor i upravljanje.

Odgovori