Mjerenje kvaliteta električne energije

Porast cijene energije dovest će do potreba za optimizacijom potrošnje. Prvi korak u upravljanju energijom je određivanje koliko energije se troši i kada, za što treba rekorder (logger) energije, koji snima napon, struju, snagu, faktor snage i energiju, grafički prikazuje mjerenja u zadanom vremenu. Nakon toga se analizom otkriva kada je potrošnja najveća.

Za tvornice i druge velike potrošače važno je odrediti kvalitet električne energije, kao i to da li uzrok nekog problema nastaje unutar ili izvan granica potrošača.

Mjerenje kvaliteta snage je relativno novo i brzorastuće područje. Novi standard IEC-61000-4-30 Class-A definira metode mjerenja za svaki parametar, kako bi se dobila pouzdani, ponovljivi i usporedivi rezultati. Dodatno se preciziraju točnost, pojasni opseg i minimalni skup parametara.
Parametri koji se mjere su:

  • Frekvencija
  • Amplituda napona
  • Kolebanje napona (flicker)
  • Harmonici i interharmonici
  • Porasti i propadi
  • Prekidi
  • Nesimetrija napona
  • Brze promjene napona

Kvalitet energije je mjera koliko električni sistem postrojenja podržava pouzdan rad svojih potrošača. Nizak kvalitet energije je izvor ostalih problema u, između ostaloga, motorima, pogonima, osvjetljenju i IT mrežama. Mnogi korisnici podcjenjuju utjecaj lošeg kvaliteta energije, što u smislu neplaniranog kvara, gubitka proizvodnje, izgubljenih podataka i kraćeg radnog vijeka mašina može biti značajan.

Standardno ocjenjivanje se vrši uglavnom tako što se desetminutne vrijednosti uspoređuju sa dopustivim pragom koji ne smije biti premašen za 95% vremena niza 10 minutnih mjerenja tijekom 7 dana (1008. vrijednosti). Godišnje se nadziru 52 tjedna.
Primjerice prema EN50160, svakog mjernog perioda dužine sedam dana, 95% desetminutnih
prosjeka, Ueff treba biti unutar raspona Un=±10%, a svi desetminutni prosjeci Ueff trebaju biti unutar Un=+10% i -15%

Analizatori kvaliteta električne energije

Postoje prijenosni i fiksni uređaje za mjerenje i nadzor kvalitete energije u distribucijskoj mreži po standardu EN 50160. Donedavno uređaji za mjerenje i nadzor kvalitete su se proizvodili u zasebnom kućištu a danas se počinju proizvoditi i pojavljivati na tržištu kao uređaji integrirani u brojilo električne energije.

Prijenosni uređaj poput Fluke 435 ima grafički displej u boji koji daje trenutne rezultate tako da se se brzo mogu identificirati uzroci smetnji prije nego što uzrokuju probleme. Ovaj uređaj također ima opciju loggera i može bilježiti događaje za naknadnu analizu.

Prijenosni i fiksni uređaji u zasebnom kućištu za mjerenje kvalitete napona obično su visoke rezolucije i klase točnosti (tipično 0,2%) opremljeni velikom memorijom tako da podatke mogu sakupljati nekoliko tjedana ili mjeseci poslije þega se trebaju očitati. Uređaji zahtjevaju poseban prostor za ugradnju u ormarić mjernog mjesta, zahtjevaju napon napajanja kojim ostvaruje vlastitu potrošnju koja ako se ne mjeri posebnim brojilom električne energije, čini dodatni netehnički gubitak u EE mreži, zahtjeva trošak ožičenja, specifičnu komunikaciju za lokalno ili daljinsko očitavanje i specifičan software za naknadnu obradu rezultata. Uređaji mogu biti prenosivi na drugo mjerno mjesto ali tada nemamo podatke za cijelu godinu na jednom mjestu mjerenja.

Iskra MC 760 je ugradni analizator kvaliteta energije namijenjen za kontinualni nadzor. Snimanja se pohranjuju u internu memoriju za period zadnje 3 godine. Također se bilježi do 100.000 devijacija od standardnom propisanih vrijednosti, što olakšava rješavanje problema. Moguće je definirati korisničke granice za svaki nadzirani parametar. Postoji mogućnost Ethernet, USB te RS232/485 komunikacije pomoću MODBUS i DNP3 protokola.

Odgovori