Kompenzacija reaktivne energije

Reaktivnu energiju pri svom radu stvaraju elektromotori, transformatori, rasvjetni i neki drugi uređaji. Ona opterećuje električne vodove, transformatore, razvodne ormare potrošača i elektroprivrede, te na taj način umanjuje njihove kapacitete i iskoristivosti. Također povećava gubitke prijenosa električne energije.

Iz tog razloga, elektroprivreda većim potrošačima naplaćuje reaktivnu energiju (postoje brojila koja mjere i kWh i kVArh) i to se, naravno, prikazuje na računu. Na taj način elektroprivreda stimulira potrošače na ugradnju uređaja za kompenzaciju reaktivne energije, što se u principu vrlo brzo isplati.

Prednosti naših uređaja su u:
• Pouzdanosti prekidača, zaštita i regulatora
• Izdržljivosti sklopnika
• Ekološkoj prihvatljivosti kondenzatora
• Potpunoj ekonomskoj isplativosti i referencama.

Glavni učinci koji se postižu kompenzacijom :
• Smanjenje troškova za električnu energiju
• Rasterećenje postrojenja
• Poboljšanje naponskih prilika
• Mogućnost priključka novih trošila na postojeće postrojenje
• Smanjenje negativnih utjecaja viših harmonika
• Smanjenje gubitaka na mreži.

Odgovori